Z factuur: dé online facturenservice

Z factuur is dé online facturenservice voor de gehele bouwketen.

Het is een betrouwbare en efficiënte dienst die het alle bedrijven in de bouwketen mogelijk maakt om elektronisch facturen te versturen, te ontvangen en te beheren. Van ZZP'ers en kleine aannemers tot de allergrootste bouwbedrijven en toeleveranciers.

Meer informatie over Z factuur voor verzenders van facturen:

Elektronisch facturen versturen conform de standaarden van de bouw naar de bij Z factuur aangesloten ontvangers;

  • Als de klant - bijvoorbeeld een particulier - niet standaard via Z factuur te benaderen is, kunt u de factuur per mail versturen, eventueel in combinatie met een iDEAL betaalmogelijkheid;
  • Meesturen van bijlagen bij de elektronische factuur is mogelijk;
  • Opslaan van alle elektronisch verzonden berichten in uw eigen Z factuur archief. Alle factuurberichten worden conform de eisen van de Belastingdienst 7 jaar opgeslagen. Daarnaast biedt het archief handige functionaliteiten zoals; zoekfuncties, notitie en markeer functies;
  • Optioneel kunt u elektronisch facturen verzenden naar de overheid via Digipoort. 

Meer informatie over Z factuur voor ontvangers van facturen:

Elektronisch facturen ontvangen conform de standaarden van de bouw naar de bij Z factuur aangesloten verzenders;

  • Opslaan van alle elektronisch ontvangen berichten in uw eigen Z factuur archief. Alle factuurberichten worden conform de eisen van de Belastingdienst 7 jaar opgeslagen. Daarnaast biedt het archief handige functionaliteiten zoals; zoekfuncties, notitie en markeer functies;
  • Automatisch importeren van factuurdata, eventueel met bijbehorende PDF, naar uw administratiesysteem via de Standaard Softwarekoppeling;
  • Optioneel kan Z factuur de factuurgegevens via een koppeling met de banken naar uw internetbankieromgeving verzenden. U kunt ook gratis een ClieOp bestand downloaden vanuit Z factuur. Dit bestand kunt u gebruiken om de betaalinformatie te importeren in uw telebankierpakket;
  • Optioneel kunt u elektronisch facturen ontvangen van leveranciers van buiten de branche en van leveranciers die niet rechtstreeks op het Z factuur platform zijn aangesloten. Denk hierbij aan facturen van leasemaatschappijen, office supply leveranciers, telecom leveranciers, relevante groothandel, etc. Een overzicht en meer informatie vindt u onder 'wie doen er mee'.

Overzicht Z factuur

Voor diverse softwarepakketten biedt Z factuur al Standaard Softwarekoppelingen. Wanneer u werkt met zo'n pakket is aansluiten dus extra eenvoudig.

Heeft u geen softwarepakket of biedt Z factuur (nog) geen koppeling voor uw softwarepakket? Ook dan kunt u aansluiten op Z factuur. Dit kan via een abonnement op het Self Service Portal wanneer uw bedrijf weinig facturen verzendt en/of ontvangt. Wanneer uw bedrijf wel veel facturen verzendt of ontvangt, kunt u aansluiten via een Maatwerk koppeling. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden bij 'oplossingen'.

Z factuur is ontwikkeld door ZET solutions en is sinds 2008 al in gebruik in de Food-Agri sector. Op initiatief van Bouwend Nederland is Z factuur nu ook gelanceerd in de bouwketen.

Verzenders / Ontvangers

Softwarepartners

Partners