Privacy statement

Z factuur is een initiatief van ZET solutions b.v. De website Z factuur wordt beheerd door ZET solutions b.v. Gegevens die worden vastgelegd, worden door ZET solutions b.v. beheerd in haar database. Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt ZET solutions b.v. om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wetbescherming persoonsgegevens. ZET solutions b.v. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wetbescherming persoonsgegevens stelt.
ZET solutions b.v. zal op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde klant of bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. Tevens kan de klant of bezoeker zijn gegevens laten aanpassen en wijzigen.

Cookies
ZET solutions b.v. maakt gebruik van cookies voor het inloggen op de website. Deze cookies worden per sessie gebruikt en niet standaard op uw harde schijf geplaatst. Wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van de optie: ‘bewaar mijn inloggegevens’ dan wordt hiervan wel een cookie op uw harde schijf geplaatst. Wij wijzen u erop dat hierdoor de kans op misbruik van uw gegevens groter is.
U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wanneer u het gebruik van cookies echter verhindert dan is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de functionaliteiten op deze website.

Wijzigingen Privacy Statement
ZET solutions b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact opnemen
Indien U nog vragen heeft over dit Privacy Statement dan kunt u contact opnemen met ZET solutions.