Standaard Softwarekoppelingen

Onderdeel van het Fresh Facturing project is het realiseren van Standaard Softwarekoppelingen met de meeste gangbare software voor het ontvangen, verwerken en het versturen van facturen. Hierdoor wordt het ook voor middelgrote en kleine(re) bedrijven goed(koop) mogelijk om over te stappen op elektronisch factureren.
 
Op dit moment worden er koppelingen gerealiseerd met de volgende softwarepakketten:

  • Blue 10
  • InterCommIT / Descartes
  • Exact Online
  • Exact Globe
  • Exact Financial
  • Navision

Wanneer uw pakket nog niet is aangesloten via een Standaard Softwarekoppeling, kunt u hier een formulier invullen. Wij nemen dan contact met u op wanneer de koppeling beschikbaar is.
 
Neem voordat u zich gaat aanmelden voor een Standaard Softwarekoppeling aansluiting eerst contact op met uw softwarepakketleverancier om te beoordelen of u over de juiste versie van het pakket beschikt.