EDI-Circle

Wanneer u als verzender van facturen of afrekeningen wilt aansluiten op het Fresh Facturing eFacturatie netwerk via een koppeling met EDI-Circle dan kan dat ook.
 
Het voordeel voor u als verzender is dat u eenvoudiger kunt koppelen. U hoeft alleen een XML bericht aan te leveren. U dient er wel zelf voor te zorgen dat u de facturen ook verzendt naar uw klant/teler. Aansluiting op EDI-Circle biedt voor uw klanten/telers grote kostenvoordelen. Dit omdat de bij EDI-Circle aangesloten accountantskantoren uw facturen in het vervolg geautomatiseerd kunnen verwerken in de boekhouding van uw klanten/telers. 

Als u aansluit op Z factuur dan verstuurt Z factuur uw factuur elektronisch naar uw klant/teler. Dit bespaart dus extra kosten als u dit nu nog per post regelt.