EDI-Circle

EDI-Circle is het initiatief van 4 accountantsbureaus waarbij de volgende organisaties zijn aangesloten; Accon AVM,  ABAB, ALFA, Countus, FLYNTH en LEI Wageningen.

EDI-Circle is de keten-intermediair tussen deelnemers die berichten aanleveren en deelnemers die de berichten ontvangen voor verdere verwerking in hun informatiesystemen. EDI-Circle verwerkt, controleert en beheert voor haar deelnemers o.a. inkoopfacturen, verkoopfacturen, leveringsberichten, journaalposten, kassamutaties en besommingsbrieven.
 
Voorbeeld: Naast de eigenlijke (papieren) factuur voor de klant, zet de leverancier rechtstreeks of via een koppeling met Z factuur een elektronische duplicaat in de centrale EDI-Circle database. De accountant kan voor de klant de digitale facturen van alle leveranciers, die klaar staan in de database, vervolgens met één druk op de knop ophalen en verwerken. Omdat de informatie gestandaardiseerd is, kan de accountant de digitale facturen eenvoudig en snel in de administratie verwerken.
 
Omdat de accountant efficiënter werkt, heeft hij minder tijd nodig voor het bijwerken van uw administratie. De bij EDI-Circle aangesloten accountants kunnen deze tijdbesparing in korting brengen op de factuur naar u als klant, of deze tijd investeren in meer bedrijfsadvies en andere ondersteuning.
 
Machtiging
Om digitale factuurverwerking mogelijk te maken, zult u als ondernemer uw leverancier(s) moeten machtigen om de factuurgegevens ter beschikking te stellen aan uw accountant. Vraag uw accountant of leverancier om een machtigingsformulier, of klik hier om uw accountantskantoor te machtigen.

Kijk hier voor een overzicht van de deelnemende leveranciers.