Fresh Facturing eFacturatie diensten

Fresh Facturing; het stimuleringsprogramma voor elektronisch factureren in de AGF keten.

Fresh Facturing is een initiatief van Frugi Venta, ZLTO, Frug I Com, EDI-Circle en ZET solutions. Het programma heeft de volgende doelstelling:
 
“Het stimuleren van elektronisch berichtenverkeer door gebruik te maken van een platform voor elektronische facturen en factuurgerelateerde berichten.”
 
Het Fresh Facturing stimuleringsprogramma maakt gebruik van reeds bestaande systemen voor het onderling verbinden van gegevensstromen (EDI-Circle en Z factuur).

 
EDI-Circle richt zich daarbij vooral op het geautoriseerd ontsluiten van de reeds aanwezige gegevens bij de organisaties. De Z factuur dienstverlening richt zich op alle ondernemers die rechtstreeks onderling elektronisch facturen willen versturen, met als doelstelling het besparen op de kosten van de verzending van de papieren factuur.

De combinatie van beide platformen biedt de participanten in de AGF keten een complete set aan dienstverlening op het gebied van het uitwisselen van gegevens binnen een kolom. De beide platformen kunnen onderling de gegevens uitwisselen inclusief eventuele PDF’s.

Initiatiefnemers